ข้อมูลข่าวโดยละเอียด
 
เรื่อง***  ผอ.เขตพื้นที่ได้เข้าเยี่ยมการดำเนินการสอบโอเน็ต
ภาพข่าว
  

    

**รายละเอียด**
      
    ผู้ประชาสัมพนธ์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ     เมื่อวันที่     07/02/2560