ข้อมูลข่าวโดยละเอียด
 
เรื่อง***  ฉลองถ้วยชนะเลิศกีฬาสายสัมพันธ์ 5 เขต
ภาพข่าว
  

    

**รายละเอียด**
      
    ผู้ประชาสัมพนธ์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ     เมื่อวันที่     21/02/2560