ข้อมูลข่าวโดยละเอียด
 
เรื่อง***  ฉลองถ้วยชนะเลิศกีฬาสายสัมพันธ์ 5 เขต
ภาพข่าว
  

    

ฉลองถ้วยกีฬา5เขต


ฉลองถ้วยกีฬา5เขต

พี่น้องบุคลากรฉลองถ้วยรางวัลชนะเลิศ

มีร้านสามรสมาทำอาหารกินฟรีสามรสเป็นเจ้าภาพ

พี่น้องมีความสุข
**รายละเอียด**
      
    ผู้ประชาสัมพนธ์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ     เมื่อวันที่     21/02/2560