ข้อมูลข่าวโดยละเอียด
 
เรื่อง***  กระบวนการ PLC
ภาพข่าว
  

    

PLC


PLC

ผู้เข้าอบรมผอ.กลุ่มงาน

ศน.ชัดเจนเป็นเลขากลุ่ม

ผู้เข้าอบรม

ศน.สนิทก็มีชื่อกับเขาถ่ายภาพคู่กับวิทยากร
**รายละเอียด**
      
    ผู้ประชาสัมพนธ์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ     เมื่อวันที่     05/05/2560