User:  
     Pass:   

                           
 
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์
 


ศักดา จันทร์ฝอย
ผอ.สพป.บร.4
 
  ผอ.เขตพื้นที่ได้เข้าเยี่ยมการดำเนินการสอบโอเน็ต 
โดย : ศูนย์เทคโนฯ 
โพสเมื่อ : 07/02/2560 
อ่านแล้ว : 104 ครั้ง
 
สพฐ.จัดทำรูปแบบการรายงาน SAR ออนไลน์ 
โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
โพสเมื่อ : 19/12/2559 
อ่านแล้ว : 68 ครั้ง
   
ข้อมูลบุคลากรในสังกัด(โรงเรียน)
 
  !ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน
  !ข้อมูลบุคลากรในแต่ละโรงเรียน
  !ผู้ที่ได้รับเชี่ยวชาญ
  !ผู้ที่ได้รับชำนาญการพิเศษ
 
กระบวนการ PLC   
สพฐ.ได้นำกระบวนการ PLC มาใช้ในการจัดก  
สพฐ.จะดำเนินการให้โรงเรียนรายงานผล SAR ทางออนไลน์ 
โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
โพสเมื่อ : 22/09/2559 
อ่านแล้ว : 142 ครั้ง
 
ข่าวโดย   : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ     
 
โพสเมื่อวันที่่  05/05/2560 อ่าน  :  167 ครั้ง   
ข้อมูลบุคลากรในสังกัด(สำนักงาน)
  !ผู้อำนวยการเขตฯ
 !รองผู้อำนวยการเขตฯ
  !ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ
ผอ.เขต นายศักดา จันทร์ฝอย พบเพื่อนครูอำเภอนาโพธิ์ 
โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
โพสเมื่อ : 01/06/2559 
อ่านแล้ว : 554 ครั้ง
  !บุคลากรในกลุ่มต่างๆ
  !จำนวนบุคลากรทั้งหมดในสังกัด
   ข้อมูลนักเรียนในสังกัด(ทุกโรง)
  ! ข้อมูลนักเรียนแยกเป็นรายโรง บรรยากาศและการจัดงานวันวิสาขบูชา 
โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
โพสเมื่อ : 23/05/2559 
อ่านแล้ว : 231 ครั้ง
  ! ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด(ทุกโรง)
ฉลองถ้วยชนะเลิศกีฬาสายสัมพันธ์ 5 เขต  
 
วันที่ 21 ก.พ. 60 บุคลากรในสังกัด สพป.บร.4
   
ข่าวโดย   : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
โพสเมื่อวันที่่  21/02/2560 อ่าน  :  160 ครั้ง
**รายชื่อนักเรียนสอบโครงการ
   เรียนรู้สู่สากล**
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานในสำนักงาน(อายุ2เดือน)
1**เรื่อง   คู่มือการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   โดยหน่วตรวจสอบภายใน**
 
        **คู่มือทำเว็บไซต์**
  

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด(อายุ2เดือน)
1**เรื่อง      โดย0**
2**เรื่อง      โดย0**
3**เรื่อง      โดย0**
4**เรื่อง      โดย0**
5**เรื่อง      โดย0**
6**เรื่อง      โดย0**
7**เรื่อง      โดย0**
8**เรื่อง      โดย0**
      *รายงานพรบอำนวยความสะดวก*
    
         ** พรบ.อำนวยความสะดวก**
 
 
 
 แบบฟอร์มต่างๆ
   **แบบรายงาน SAR **
  **แบบรายงานการเดินทาง**
     " บก.111 (รถโดยสาร)"
     " บก.111 (รถราชการ)"
     " บก.111 (รถส่วนตัว)"

     **เว็บวัดผลสพป.บร.4**
     **เว็บประกันสพป.บร.4**
    
**username++
    *รหัสsmis*
    *งบไกลก้งวล*
    * จัดสรรDLIT*
 **แบบขอใช้รถยนต์ส่วนตัว**
  "บันทึกข้อความขอใช้รถ(ร.ร.)"
  "บันทึกขอใช้รถ(สพป.)"
 โรงเรียน Wireless Solution
มุมดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเงิน
 ร.ร.ได้รับ Router
  ประชากรวัยเรียนที่เกิด พ.ศ. ๒๕๕๓โหลด 129 ครั้ง
  รูปแบบของโครงการโหลด 157 ครั้ง
77-en  ดาวโหลด Program CPU Zโหลด 200 ครั้ง
  แนวทางการปฏิบัติการศึกษาภาคบังคับโหลด 454 ครั้ง
  แบบรายงานเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันโหลด 710 ครั้ง


 
   **สัญญายืมเงิน**
    **ค่ารักษาพยาบาล**
    **ใบสำคัญรับเงิน**
    **การศึกษาบุตร**
    **แบบติดใบเสร็จ**
    **บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน**
    การเข้าถึงเว็บนี้
 # รวมทั้งสิ้น    49493   ครั้ง
  # วันนี้            3        ครั้ง
  # วันที่แล้ว      17       ครั้ง
  # เดือนนี้        237      ครั้ง
  # เดือนที่แล้ว  285    ครั้ง
  ดาวน์โหลดคู่มือ เวทคณิต   ** ดาวน์โหลดคู่มืออบรมpisa**
  **ภาพอบรมpisa
   ** ดาวน์โหลดภาพอบรมpisa
  ตัวอย่างเวทคณิต VTR
   การคิดเลขเร็วกรมวิชาการ
 คู่มือการรายงานเวทคณิต
  ภาพรวมการรายงานผลเวทคณิต
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
ถนนอภัยราษฎร์ ต.พุทไธสง   อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์ 31120
120
 Untitled Document