ค้นหาชื่อผู้บริหาร : ค้นหาผู้บริหารโดยใช้ชื่อโรงเรียน :  
ที่
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
e-Mail
 
1
นางสุคนธ์ ไปนาวะดี
โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
0899492811
sukhon-buriram@hot
2
วิฑูรย์ สีแดง
โรงเรียนวัดบ้านพลับ
0856306796
32510
3
ไพโรจน์ ทิพย์จ้อย
โรงเรียนบ้านพรสำราญ
0934193592
PHAIROTTHIPCHOI9@
4
สุทิน พาโคกทม
โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น
081-9764
50,290
5
นายสุพจน์ ฝาคำ
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
0872412999
50,290
6
เปรียญ พรมไธสง
โรงเรียนบ้านหนองการะโก
0903706878
51,170
7
นายปกครอง แสนมณี
โรงเรียนบ้านจิก
0902577891
55,720
8
สมภาร กุลสิงห์
โรงเรียนบ้านโคกเมือง
09-0242-9191
9
วัชร์จิโรจน์ กระจ่างวงศ์
โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม
098-1137328
kokdonpayom@gmail.com
10
สมพงษ์ โพธิรัตน์วัฒนกุล
โรงเรียนวัดสิริมงคล
0892831505
11
สุขุม วรรณวิจิตร
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
0813898602
59,190
12
นางเบญจวรรณ อุไรรัตน์
โรงเรียนบ้านสระกุด
0812650330
42330
13
นายสมพร ศิลาไสล
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
0611609224
43,800
14
นายอรรถพล สระสงคราม
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
084-9599831
45000
15
ประคองณัฐ แสนสนาม
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
0632398935
40,100
16
ว่าที่ พ.ต.สงวน นนท์ธีระโชติ
โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
0621982353
bankomosoonschool
17
สุพร้อม ออมไธสง
โรงเรียนวัดสระทอง
0973424507
Suprom.Su@gmail.com
18
ชนะพล มะลิเลิศ
โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
0857649646
24,930
19
ทานิน จันทะขาล
โรงเรียนวัดวนาสันต์
0899473325
37200
20
นางพัชรีย์ ฉวีวัฒน์
โรงเรียนบ้านนาลาว
0810693296
patcharee.c 1972@gmail.com
21
บุญส่ง ชุ่มสีดา
โรงเรียนบ้านสระบัว(แคนดง)
086-2559293
53,080
22
พุฒิพงศ์ มนตรีโพธิ์
โรงเรียนบ้านสตึก
0818792494
66960
23
สุขุม วรรณวิจิตร
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
0844785123
49,420
24
สุรพงษ์ สุวรรณ
โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก
0879582585
25
จรัส พรดีมา
โรงเรียนบ้านหัวขัว
0817256639
46760
รายการข้อมูล  [Page : 1/7] Goto:[1]234567