ข้อมูลไฟล์ดาวน์โหลด  
 
เรื่อง***  แนวทางการปฏิบัติการศึกษาภาคบังคับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
      
    ชื่อ ไฟล์ดาวโหลดคือ   แนวทางปฏิบัติพรบการศึกษาภาคบังคับ2545.pdf   เมื่อดาวน์โหลดจะได้ไฟล์ชื่อ   20150810083900.pdf 
    ผู้ประชาสัมพนธ์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ     เมื่อวันที่     10/สิงหาคม/2558     โหลดแล้ว  626 ครั้ง