ข้อมูลไฟล์ดาวน์โหลด  
 
เรื่อง***  ดาวโหลด Program CPU Z
ข้อมูลเพิ่มเติม
      
    ชื่อ ไฟล์ดาวโหลดคือ  77-en cpu-z_1.77-en.exe   เมื่อดาวน์โหลดจะได้ไฟล์ชื่อ  77-en 20160926053121.77-en 
    ผู้ประชาสัมพนธ์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ     เมื่อวันที่     26/กันยายน/2559     โหลดแล้ว  350 ครั้ง