ข้อมูลไฟล์ดาวน์โหลด  
 
เรื่อง***  ประชากรวัยเรียนที่เกิด พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อมูลเพิ่มเติม
      
    ชื่อ ไฟล์ดาวโหลดคือ   เด็กที่เกิดปี 2553.pdf   เมื่อดาวน์โหลดจะได้ไฟล์ชื่อ   20170428072122.pdf 
    ผู้ประชาสัมพนธ์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ     เมื่อวันที่     28/เมษายน/2560     โหลดแล้ว  286 ครั้ง