ข้อมูลไฟล์ดาวน์โหลด  
 
เรื่อง***  หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานนักเรียน
ข้อมูลเพิ่มเติม
      
    ชื่อ ไฟล์ดาวโหลดคือ   โครงงาน.zip   เมื่อดาวน์โหลดจะได้ไฟล์ชื่อ   20180607061111.zip 
    ผู้ประชาสัมพนธ์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ     เมื่อวันที่     07/มิถุนายน/2561     โหลดแล้ว  75 ครั้ง