ค้นหาโดยชื่อโรงเรียน :    
ที่
ชื่อโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
เลขที่
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ไฟล์ประวัติ
 
1
บ้านใหม่ฯ1
55
10
บ้านหนองนกคู่
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
บุรีรัมย์
2
สตึก3
300
2
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
บุรีรัมย์
3
นาโพธิ์2
83
6
บ้านนาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
บุรีรัมย์
4
นาโพธิ์1
260
1
บ้านนาโพธิ์
นาโพธิ์
นาโพธิ์
บุรีรัมย์
5
สตึก2
164
10
สะแกทอง
สะแก
สตึก
บุรีรัมย์
6
คูเมือง2
145
9
บ้านถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
บุรีรัมย์
7
พุทไธสง3
104
14
บ้านหายโศก
หายโศก
พุทไธสง
บุรีรัมย์
8
พุทไธสง1
140
3
โพนทอง
พุทไธสง
พุทไธสง
บุรีรัมย์
9
คูเมือง3
59
10
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
บุรีรัมย์
10
บ้านใหม่ฯ1
303
1
บ้านกม.ศูนย์
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
บุรีรัมย์
11
สตึก3
90
4
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
บุรีรัมย์
12
แคนดง1
157
8
บ้านหนองกระทุ่ม
แคนดง
แคนดง
บุรีรัมย์
13
แคนดง2
62
7
กระทุ่ม
ดงพลอง
แคนดง
บุรีรัมย์
14
สตึก5
147
1
กระสัง
กระสัง
สตึก
บุรีรัมย์
15
คูเมือง2
133
2
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
บุรีรัมย์
16
บ้านใหม่ฯ2
28
5
บ้านกอกดอนพยอม
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
บุรีรัมย์
17
สตึก3
199
7
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
บุรีรัมย์
18
พุทไธสง3
119
5
บ้านข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
บุรีรัมย์
19
สตึก3
-
6
บ้านขาม
ร่อนทอง
สตึก
บุรีรัมย์
20
แคนดง2
100
6
บ้านขาม
ดงพลอง
แคนดง
บุรีรัมย์
21
บุรีรัมย์
22
คูเมือง1
55
11
โคกซาด
ปะเคียบ
คูเมือง
บุรีรัมย์
23
นาโพธิ์1
124
7
ดอนกลาง
บ้านคู
นาโพธิ์
บุรีรัมย์
24
สตึก1
121
6
คูขาด
สตึก
สตึก
บุรีรัมย์
25
พุทไธสง1
7
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
บุรีรัมย์
รายการข้อมูล  [Page : 1/8] Goto:[1]2345678       Print