ข่าว/ประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของ กลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่(สพป.บร.๔)
   1**เรื่อง :  การติดตามการใช้ DLTVโรงเรียนขนาดเล็ก
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 08 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : สพฐ.มอบหมายให้โรงเรียนขนาดเล็กตรวจสอบเครื่องรับสัญญาณ DLTV พร้อมอุปกรณ์ในการเปิดชมการจัดการเรียนการสอนด้ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 77  
  โดย  : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  
   2**เรื่อง :  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ มีศึกษานิเทศก์ใหม่เพิ่มอีก ๗ ท่าน
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 05 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ ๔ กรกฏาคม สพป.บร.๔ ได้ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่เป็นทางการรวมทั้งหมด ๗ ท่าน ชาย ๒ หญิง ๕  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 43  
  โดย  : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ