ข่าว/ประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของ กลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่(สพป.บร.๔)
   1**เรื่อง :  การดำเนินการสอบโครงการเรียนรู้สู่สากลปี๖๑
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : สพป.บร.๔ ได้ดำเนินการสอบโครงการเรียนรู้สู่สากลโดยใช้สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงและได้รับการต้อนรับและ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 11  
  โดย  : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  
   2**เรื่อง :  การจัดการขยะ(ทดสอบระบบ)
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : กลุ่มนิเทศขอทดสอบระบบมันเริ่มมั่วแล้วครับ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 16  
  โดย  : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  
   3**เรื่อง :  ทดสอบการขึ้นข่าวขอระบบครับครั้งที่๓
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ใช้ข้อมูลโรงเรียนขยะนะครับขออทดสอบระบบ๓ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 24  
  โดย  : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ