ข่าว/ประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของ โรงเรียนในสังกัด
   1**เรื่อง :  วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 16 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 29  
  โดย  : โรงเรียนบ้านโนนธาตุ  
   2**เรื่อง :  สำแดงสดที่ถนนคนเดินบุรีรัมย์
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 16 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล)ได้รับเกียติให้ไปแสดงดนตรีที่ถนนคนเดินจังหวัดบุรีรัมย์ในวัน ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 24  
  โดย  : โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว  
   3**เรื่อง :  วันแม่แห่งชาติ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 16 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : โรงเรียนบ้านคูณสรแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล)จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 25  
  โดย  : โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว  
   4**เรื่อง :  กิจกรรมโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้องด้วย STEM EDUCATION โดยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 15 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา ขอขอบคุณท่าน ศน.ศิวานนท์ และผอ.มนตรี พรมแสง ที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่ายกิจกร ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 21  
  โดย  : โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา  
   5**เรื่อง :  โครงการอำเภอยิ้ม
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 15 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านดอนร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับโครงการอำเภอยิ้ม ซึ่งนำโดยท่านนายอำเภอพุท ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 20  
  โดย  : โรงเรียนบ้านดอน  
   6**เรื่อง :  โรงเรียนวัดพลสุวรรณ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 15 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : โรงเรียนวัดพลสุวรรณ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระช ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 13  
  โดย  : โรงเรียนวัดพลสุวรรณ  
   7**เรื่อง :  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 15 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : โรงเรียนบ้านโนนยางจัดกิจวันแม่แห่งชาต เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงผู้มีพระคุณ และได้มีผู้ใจบุญมามอบอุป ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 16  
  โดย  : โรงเรียนบ้านโนนยาง  
   8**เรื่อง :  การจัดงานวันแม่แห่งชาติ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 14 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี นายพินิจ เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง ร่วม ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 31  
  โดย  : โรงเรียนบ้านท่าม่วง  
   9**เรื่อง :  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวันวิสาขบูชา
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 07 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 17  
  โดย  : โรงเรียนวัดไพรงาม  
   10**เรื่อง :  กิจกรรมลูกเสือ ถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 07 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 16  
  โดย  : โรงเรียนวัดไพรงาม  
   11**เรื่อง : 
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 06 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 16  
  โดย  : โรงเรียนวัดหลักศิลา  
   12**เรื่อง :  การจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 06 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันอาสาฬหบูชา ปี 2561 ตรงกับวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก จึ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 35  
  โดย  : โรงเรียนบ้านท่าม่วง  
   13**เรื่อง :  การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 06 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านท่าม่วง นำโดยนายพินิจเข็มทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วงจึงได้พิธีถวาย ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 31  
  โดย  : โรงเรียนบ้านท่าม่วง  
   14**เรื่อง :  การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 06 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านท่าม่วง ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านท่าม่วง เพื่ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 25  
  โดย  : โรงเรียนบ้านท่าม่วง  
   15**เรื่อง :  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย อ.แคนดง
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 05 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : โรงเรียนบ้านหนองสรวงเป็นโรงเรียนที่น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 16  
  โดย  : โรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย  
   16**เรื่อง :  ทำบุญเข้าพรรษา
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 05 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : คระครู นักเรียนร่วมทำบุญเข้าพรรษา ตามประเพณี ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 13  
  โดย  : โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี  
   17**เรื่อง :  ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 05 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ ๅุ กรกฎาคม 2560 mjkooื่าเ้รกเ่ก่ห่เส่่า่อ้่าหก้หส้ด่้าหฟ้ดหกด้หก่ด้ห่ด้ห่ด้ห่ด่้เดีัหเดหีดเีเัเดหัดเอ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 8  
  โดย  : โรงเรียนจุุฬางกูรวิทยา  
   18**เรื่อง :  ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 05 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ ๅุ กรกฎาคม 2560 mjkooื่าเ้รกเ่ก่ห่เส่่า่อ้่าหก้หส้ด่้าหฟ้ดหกด้หก่ด้ห่ด้ห่ด้ห่ด่้เดีัหเดหีดเีเัเดหัดเอ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 12  
  โดย  : โรงเรียนจุุฬางกูรวิทยา  
   19**เรื่อง :  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย อ.แคนดง
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 05 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : โรงเรียนบ้านหนองสรวงเป็นโรงเรียนที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 17  
  โดย  : โรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย  
   20**เรื่อง :  การติดตาม นิเทศ โครงการ "ผู้นำในตัวฉัน" ปีที่ 2
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 05 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ iy[การติดตาม นิเทศ โครงการ "ผู้นำในตัวฉัน" ปีที่ 2 จากสำนักสำนักพั ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 10  
  โดย  : โรงเรียนวัดวรดิษฐ์์ี  
   21**เรื่อง :  การประชุมสัมมนากลุ่มงานอาชีพ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 05 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 16  
  โดย  : โรงเรียนบ้านโคกสว่าง  
   22**เรื่อง :  สวนสัตว์นครราชสีมามาให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนบ้านข่อย
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 05 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สวนสัตว์นครราชสีมามาให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนบ้านข่อยพร้อมมอบจักรยานให้นักเรียนใช้จ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 12  
  โดย  : โรงเรียนบ้านข่อย  
   23**เรื่อง :  คณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา 27 กรกฏาคม 2561
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 05 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 14  
  โดย  : โรงเรียบ้านจะหลวย  
   24**เรื่อง :  กิจกรรมทำดี เพื่อแม่
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 03 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ส่วนราชการ ชุมชนท้องถิ่น รวมน้ำใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน และภายในชุมชน ให้สะอาด ร่มรื่น ถวายแม่ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 16  
  โดย  : โรงเรียนวัดเทพรังษี  
   25**เรื่อง :  กิจกรรมทำดี เพื่อแม่
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 03 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : โรงเรียนวัดเทพรังษี ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ชุมชนท้องถิ่น นำโดยนายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ปรับ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 14  
  โดย  : โรงเรียนวัดเทพรังษี  
   26**เรื่อง :  กิจกรรมปลูกต้นกล้วยเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 03 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายวิฑูรย์ สีแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพลับ พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมจัดกิจกกรมเ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 14  
  โดย  : โรงเรียนวัดบ้านพลับ  
   27**เรื่อง :  กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 01 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 16  
  โดย  : โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์  
   28**เรื่อง :  คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านดอน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 01 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 17  
  โดย  : โรงเรียนบ้านดอน  
   29**เรื่อง :  คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านดอน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 01 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. นายวีระวัฒน์ ปัญญาวชิรไพบูลย์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 20  
  โดย  : โรงเรียนบ้านดอน  
   30**เรื่อง :  คณะครู ผูปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านดอน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 01 สิงหาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 16  
  โดย  : โรงเรียนบ้านดอน  
   31**เรื่อง :  โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กองส่งเสริมการเกษตร อบต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับคณะครู นักเรียนและชาวบ้านร่วม ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 20  
  โดย  : โรงเรียนบ้านขาม  
   32**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านหนองนางดำ ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : คณะครูและนักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านหนองนางดำ และวัดใหม่สามัคคีธรรม ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 13  
  โดย  : โรงเรียนบ้านหนองนางดำ  
   33**เรื่อง :  ทดสอบ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ทดสอบประชาสัมพันธ์ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 12  
  โดย  : โรงเรียนบ้านโนนกลาง(แคนดง)  
   34**เรื่อง :  ทดสอบ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ทดสอบประชาสัมพันธ์ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 13  
  โดย  : โรงเรียนบ้านโนนกลาง(แคนดง)  
   35**เรื่อง :  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านโนนยางนำนักเรียนจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีการจัดขบวนแ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 14  
  โดย  : โรงเรียนบ้านโนนยาง  
   36**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านปะคำสำโรงเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 28 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : โรงเรียนบ้านปะคำสำโรงเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา2561 ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 14  
  โดย  : โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง  
   37**เรื่อง :  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 27 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายบรรเจนต์ ลิไธสงพร้อมด้วยคณะครู-นักเรียน โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ ได้นำดอกไม้ธูปเทียน พร้อ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 19  
  โดย  : โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์  
   38**เรื่อง :  โครงการอบรมค่าย "ธรรมะสู่โรงเรียน" โรงเรียนบ้านขาม
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 26 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านขาม ได้จัดกิจกรรมค่าย "ธรรมะสู่โรงเรียน" ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วัดหนองแม่มด ต.ร ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 16  
  โดย  : โรงเรียนบ้านขาม  
   39**เรื่อง :  ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 นายจรูญ วิศิษฏ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียแก้ว คณะครูและบุคลการทางการศึกษ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 16  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเพียแก้ว  
   40**เรื่อง :  มหกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทย ?ผ้าไหมทอมือพุทไธสง?
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2561 คณะผู้บริหารนำโดยนายจรูญ วิศิษฎ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียแก้ว ร่วมกับคณะกร ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 15  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเพียแก้ว  
   41**เรื่อง :  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ?วันมาฆบูชา?
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ผู้อำนวยการจรูญ วิศิษฎ์ศิลป์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเพียแก้วได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรร ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 13  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเพียแก้ว  
   42**เรื่อง :  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ? ลูกเสือ ? เนตรนารี ? เดินทางไกล ผจญภัย
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ผู้อำนวยการจรูญ วิศิษฎ์ศิลป์ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านเพียแก้วได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ?ลูกเสือ ? เ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 15  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเพียแก้ว  
   43**เรื่อง :  พิธีลงนาม MOU ต่อต้านยาเสพติด และอบายมุขทุกชนิด (สถานศึกษาสีขาว)
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ผู้อำนวยการจรูญ วิศิษฎ์ศิลป์ คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเพียแก้ว ได้จัดประชุมหารือ และทำพ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 21  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเพียแก้ว  
   44**เรื่อง :  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ?มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี? ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.ขอนแก่
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นายจรูญ วิศิษฎ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียแก้ว คณะครู และบุคลกร ได้จัดโครง ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 18  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเพียแก้ว  
   45**เรื่อง :  การแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ อำเภอพุทไธสง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ ๑๐ - ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นายจรูญ วิศิษฎ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียแก้ว ร่วมกับโรงเรียนกลุ่มพุ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 14  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเพียแก้ว  
   46**เรื่อง :  โครงการป้องกันไข้เลือดออก อสม.น้อย โรงเรียนบ้านเพียแก้ว ๒๕๖๑
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นายจรูญ วิศิษฎ์ศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียแก้ว ร่วมกับองค์การบริหาร ส่วนต ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 15  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเพียแก้ว  
   47**เรื่อง :  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ นายจรูญ วิศิษฎ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียแก้ว ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่ม พุ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 15  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเพียแก้ว  
   48**เรื่อง :  วัดเทพรังสรรค์เกมส์ ๒๕๖๑
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ ๒๗ ? ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ นายจรูญ วิศิษฎ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียแก้ว ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 15  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเพียแก้ว  
   49**เรื่อง :  พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านเพียแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑นายจรูญ วิศิษฎ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียแก้ว คณะครู และบุคลากรทางการศึก ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 15  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเพียแก้ว  
   50**เรื่อง :  รณรงค์การไม่เล่นพนันฟุตบอล 2018
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ พร ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 15  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเพียแก้ว  
   51**เรื่อง :  ประกวดสวดมนต์ฯ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 24 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : โรงเรียนบ้านนาลาว เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ภาค ๑๑ เข้าประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 19  
  โดย  : โรงเรียนบ้านนาลาว  
   52**เรื่อง :  ประกวดสวดมนต์ฯ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 24 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : จังหวัดชัยภูมิ โดยวัฒนธรรมจังหวัด เป็นเจ้าภาพจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะระดับ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 18  
  โดย  : โรงเรียนบ้านนาลาว  
   53**เรื่อง :  การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 24 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : จังหวัดบุรีรัมย์โดยวัฒนธรรมจังหวัด จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด เ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 22  
  โดย  : โรงเรียนบ้านนาลาว  
   54**เรื่อง :  ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินระบบดูแลนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 23 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลคูเมืองได้รับการประเมินระบบดูแลนักเรียนระดับเขตตรวจราชการ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 20  
  โดย  : โรงเรียนอนุบาลคูเมือง  
   55**เรื่อง :  ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ของทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) เขตตรวจราชการที่ 14
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 23 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ของทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) เขตตรวจราชการที่ 14 ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 26  
  โดย  : โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก  
   56**เรื่อง : 
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 22 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 13  
  โดย  : โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย  
   57**เรื่อง : 
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 22 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 17  
  โดย  : โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย  
   58**เรื่อง : 
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 22 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 14  
  โดย  : โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย  
   59**เรื่อง : 
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 22 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 13  
  โดย  : โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย  
   60**เรื่อง : 
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 20 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 20  
  โดย  : โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย  
   61**เรื่อง :  โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 20 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารตำบลท่าม่วง ร่วมกับ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ได้ร่วมจัด ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 43  
  โดย  : โรงเรียนบ้านท่าม่วง  
   62**เรื่อง :  โครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลเอดส์
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 20 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : 18 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านโนนยางได้นำนักเรียนเข้าอบรมโครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลเอดส์ ซึ่งเป็นโครงการของ  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 24  
  โดย  : โรงเรียนบ้านโนนยาง  
   63**เรื่อง :  ยกเสาเอกเสาโทสร้างโดมโรงเรียน
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 20 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 19 ก.ค.2561โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน ทำพิธียกเสาเอกเสาโทสร้างโดมเพื่อน้อง นำโดยท่าน มนตรี ชะบา ผู้อำนวย ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 19  
  โดย  : โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน  
   64**เรื่อง :  พิธีสวนสนาม (ลูกเสือ-เนตรนารี)
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 20 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : พิธีสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย (๑ กรกฎาคม) ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนบ้าน กม. ศ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 19  
  โดย  : โรงเรียนวัดสุคันธารมย์  
   65**เรื่อง :  แต่งกายดี
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 20 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแต่งกายผ้าไทยทุกวันอังคารตามนโยบาย  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 21  
  โดย  : โรงเรียนบ้านดอน  
   66**เรื่อง :  แชมป์อีกปี
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : เจ้าหนูนักเตะ ป.1-3 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ ได้แชมป์ฟุตบอลระดับกลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์2 อีกปี ในทองหลางเก ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 22  
  โดย  : โรงเรียนวัดพลสุวรรณ  
   67**เรื่อง :  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 1/2561
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านสตึก ได้ให้คณะครูทุกสายชั้นและทุกค ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 31  
  โดย  : โรงเรียนบ้านสตึก  
   68**เรื่อง :  การเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : โรงเรียนบ้านสตึก สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 6 ได้จัดค่ายคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 430 คน และคณะครู 16 คน ท ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 19  
  โดย  : โรงเรียนบ้านสตึก  
   69**เรื่อง :  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันนี้ (19 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.30 น. นายนครินทร์ สำรวมรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ เป็นประธานในการประชุม ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 22  
  โดย  : โรงเรียนบ้านท่าเรือ  
   70**เรื่อง :  ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ ๒
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ฝ่ายกิจการนักเรียน กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ ๒ ประชุมเตรียมการจัดงานแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนบ้านใหม ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 17  
  โดย  : โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์  
   71**เรื่อง : 
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 16  
  โดย  : โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์  
   72**เรื่อง :  กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 2
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 2 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2561 ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 19  
  โดย  : โรงเรียนวัดหงษ์  
   73**เรื่อง :  เข้าแถว
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 30  
  โดย  : โรงเรียนวัดวงษ์วารี  
   74**เรื่อง :  กีฬากลุ่มบ้านใหม่ 2
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ร.ร.วัดสมณาวาส ชนะเลิศกีฬาฟุตบอลอนุบาล กีฬาฟุตซอล ในการแข่่งขันกีฬากลุ่มบ้านใหม่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาค ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 18  
  โดย  : โรงเรียนวัดสมณาวาส  
   75**เรื่อง :  ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : เยี่ยมบ้าน ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 19  
  โดย  : โรงเรียนวัดธาตุ  
   76**เรื่อง : 
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 15  
  โดย  : โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี  
   77**เรื่อง :  อบรมวินัยจราจร
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : อบรมวินัยจราจร ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 20  
  โดย  : โรงเรียนบ้านโนนไฮ  
   78**เรื่อง : 
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 12  
  โดย  : โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์์  
   79**เรื่อง :  ส่งมอบจักรยาน
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ส่งมอบจักรยานนักเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 17  
  โดย  : โรงเรียนบ้านโนนไฮ  
   80**เรื่อง :  primary data
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ครูนงนุช กิจทะรักษ์อบรม primary data ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 17  
  โดย  : โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี  
   81**เรื่อง :  กิจกรรมลูกเสือ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 24  
  โดย  : โรงเรียนวัดไพรงาม  
   82**เรื่อง :  ทองหลางเกมส์
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ ๒ แข่งขันกีฬานักเรียน ทั้ง ๑๑ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่โร ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 17  
  โดย  : โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์  
   83**เรื่อง :  กิจกรรมกีฬา
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 17  
  โดย  : โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์์  
   84**เรื่อง : 
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 16  
  โดย  : โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี  
   85**เรื่อง :  กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 20  
  โดย  : โรงเรียนวัดไพรงาม  
   86**เรื่อง :  มอบเกียรติบัตรนักกีฬา
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : มอบเกียรติบัตรนักกีฬาชนะเลิศตะกร้อหญิง ระดับกลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 2 ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 17  
  โดย  : โรงเรียนบ้านโนนไฮ  
   87**เรื่อง :  กิจกรรมส่งเสริมักษะการทำขนม
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 20  
  โดย  : โรงเรียนวัดไพรงาม  
   88**เรื่อง :  การอบรมprimarydata
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : การอบรมprimarydata วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 20  
  โดย  : โรงเรียนวัดสมณาวาส  
   89**เรื่อง :  ปลูกกล้วยรอบแปลงนา
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม ร่วมกันปลูกกล้วยบนคันนาที่ได้รับงบประมาณส ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 28  
  โดย  : โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม  
   90**เรื่อง :  อบรมข้อมูลพื้นฐาน Primary data
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : คณะครูแต่ละโรงเรียน อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.นาโพธิ์ อ.พุทไธสง ร่วมอบรมข้อมูลพื้นฐาน Primary data ที่ สำนักงานเขตพื้นท ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 21  
  โดย  : โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์  
   91**เรื่อง : 
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 13  
  โดย  : โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย  
   92**เรื่อง : 
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 11  
  โดย  : โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย  
   93**เรื่อง : 
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 14  
  โดย  : โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย  
   94**เรื่อง :  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2561
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านซาดศึกษา ทำกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 18  
  โดย  : โรงเรียนบ้านซาดศึกษา  
   95**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านเสม็ด (สถาปัตย์อนุสรณ์ 1) รับมอบเก้าอี้และทุน
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : 6 กรกฎาคม 2561 นายไบ ศาลางาม ประธานกองทุนหมู่บ้าน บ้านเสม็ด หมู่ 5 ตำบลร่อนทอง เป็นประธานมอบเก้าอี้ จำนวน 50 ตัว แ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 16  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์1)  
   96**เรื่อง :  พีธีไหว้ครูปี 61
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : โรงเรียนบ้านหญ้าคาจัดพิธีไหว้ครูปี61 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหญ้าคา ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 17  
  โดย  : โรงเรียนบ้านหญ้าคา  
   97**เรื่อง :  ต้อนรับคุณครูคนใหม่
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองครก ยินดีต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาบรรจุที่โรงเรียนนี้ คือคุณครูปรัชพร ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 20  
  โดย  : โรงเรียนบ้านหนองครก  
   98**เรื่อง : 
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 13  
  โดย  : โรงเรียนบ้านยางน้ำใส  
   99**เรื่อง :  อบรมธรรมะ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : 11 ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 17  
  โดย  : โรงเรียนบ้านยางน้ำใส  
   100**เรื่อง :  ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางน้ำใสร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 13  
  โดย  : โรงเรียนบ้านยางน้ำใส  
   101**เรื่อง :  ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางน้ำใสร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 18  
  โดย  : โรงเรียนบ้านยางน้ำใส  
   102**เรื่อง :  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 19  
  โดย  : โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร  
   103**เรื่อง :  อบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพป บร.4
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 15  
  โดย  : โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร  
   104**เรื่อง :  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 16  
  โดย  : โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร  
   105**เรื่อง :  ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวระดับจังหวัดบุรีรัมย์
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 16  
  โดย  : โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  
   106**เรื่อง :  เยี่ยมบ้านนักเรียน
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : เยี่ยมบ้านนักเรียน ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 18  
  โดย  : โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง  
   107**เรื่อง :  เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านท่าม่วง นำโดย นายพินิจ เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง ได้นำคณะครูบ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 18  
  โดย  : โรงเรียนบ้านท่าม่วง  
   108**เรื่อง :  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 22  
  โดย  : โรงเรียนบ้านโคกเมือง  
   109**เรื่อง :  กิจกรรมบรรยากาศแข่งกรีฑา
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : 16 กรกฎาคม 2561 ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 24  
  โดย  : โรงเรียนบ้านวังปลัด  
   110**เรื่อง :  วันวิสาขบูชา2561
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : โรงเรียนบ้านโนนยานางนำโดยนางรัษฎากร ทิพย์จ้อยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและน ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 32  
  โดย  : โรงเรียนบ้านโนนยานาง  
   111**เรื่อง :  วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 21  
  โดย  : โรงเรียนบ้านโนนยาง  
   112**เรื่อง :  กิจกรรมลูกเสือ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ หดหเห โีผ้ผดาา่ผ้หเกฟัะกี้้ผ่แเหัีฟด้ี็ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 22  
  โดย  : โรงเรียนจุุฬางกูรวิทยา  
   113**เรื่อง :  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 18  
  โดย  : โรงเรียนบ้านกระสัง  
   114**เรื่อง :  พิธีทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารเรียนใหม่
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารเรียนใหม่ นำโดยท่านผู้อำนว ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 27  
  โดย  : โรงเรียนบ้านหัวช้าง  
   115**เรื่อง :  ทดสอบ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันสุนทรภู่ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 15  
  โดย  : โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง  
   116**เรื่อง :  กีฬาโซนคูเมือง A
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ทดสอบระบบ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 16  
  โดย  : โรงเรียบ้านจิก  
   117**เรื่อง :  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ. ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 25  
  โดย  : โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ  
   118**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านเขว้า ประชุมผู้ปกครอง61
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 17 ก.ค.2561 นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าประชุมผู้ปกครองนักเรี ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 14  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเขว้า  
   119**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านเขว้า ประชุมผู้ปกครอง61
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 17 ก.ค.2561 นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน และคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 11  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเขว้า  
   120**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านเขว้า ประชุมผู้ปกครอง61
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 17 ก.ค.2561 นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าประชุมผู้ปกครองนักเรี ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 13  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเขว้า  
   121**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านเขว้า ประชุมผู้ปกครอง61
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 17 ก.ค.2561 นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าประชุมผู้ปกครองนักเรี ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 11  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเขว้า  
   122**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านเขว้า ประชุมผู้ปกครอง61
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 17 ก.ค.2561 นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน และคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 11  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเขว้า  
   123**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านเขว้า ประชุมผู้ปกครอง61
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 17 ก.ค.2561 นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าประชุมผู้ปกครองนักเรี ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 15  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเขว้า  
   124**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านเขว้า ประชุมผู้ปกครอง61
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 17 ก.ค.2561 นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน และคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 11  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเขว้า  
   125**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านเขว้า ประชุมผู้ปกครอง61
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 17 ก.ค.2561 นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าประชุมผู้ปกครองนักเรี ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 11  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเขว้า  
   126**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านเขว้า ประชุมผู้ปกครอง61
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 17 ก.ค.2561 นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าประชุมผู้ปกครองนักเรี ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 13  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเขว้า  
   127**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านเขว้า ประชุมผู้ปกครอง61
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 17 ก.ค.2561 นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าประชุมผู้ปกครองนักเรี ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 13  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเขว้า  
   128**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านเขว้า ประชุมผู้ปกครอง61
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 17 ก.ค.2561 นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน และคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 12  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเขว้า  
   129**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านเขว้า ประชุมผู้ปกครอง61
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 17 ก.ค.2561 นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าประชุมผู้ปกครองนักเรี ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 12  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเขว้า  
   130**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านเขว้า ประชุมผู้ปกครอง61
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 17 ก.ค.2561 นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าประชุมผู้ปกครองนักเรี ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 12  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเขว้า  
   131**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านเขว้า ประชุมผู้ปกครอง61
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 17 ก.ค.2561 นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าประชุมผู้ปกครองนักเรี ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 10  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเขว้า  
   132**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านเขว้า ประชุมผู้ปกครอง61
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 17 ก.ค.2561 นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าประชุมผู้ปกครองนักเรี ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 11  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเขว้า  
   133**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านเขว้า ประชุมผู้ปกครอง61
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 17 ก.ค.2561 นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าประชุมผู้ปกครองนักเรี ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 12  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเขว้า  
   134**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านเขว้า ประชุมผู้ปกครอง61
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 17 ก.ค.2561 นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน และคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 11  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเขว้า  
   135**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านเขว้า ประชุมผู้ปกครอง61
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 17 ก.ค.2561 นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน และคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 11  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเขว้า  
   136**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านเขว้า ประชุมผู้ปกครอง61
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 17 ก.ค.2561 นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าประชุมผู้ปกครองนักเรี ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 14  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเขว้า  
   137**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านเขว้า ประชุมผู้ปกครอง61
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 17 ก.ค.2561 นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน และคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 13  
  โดย  : โรงเรียนบ้านเขว้า  
   138**เรื่อง :  วันต่อต้านยาเสพติด
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 22  
  โดย  : โรงเรียนบ้านหนองติ้ว  
   139**เรื่อง :  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ 1 กรกฎาคม 2561
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านท่าม่วง นำโดย นายพินิจ เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง ได้นำกองเนตร ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 31  
  โดย  : โรงเรียนบ้านท่าม่วง  
   140**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี2561
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : วันที่ 1 กรฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศักดา จันฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญานและ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 22  
  โดย  : โรงเรียนบ้านหนองใหญ  
   141**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านโนนยางเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ 1 กรกฎาคม 2561
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : โรงเรียนบ้านโนนยาง นำโดยนายสุบรรณ์ จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง นำลูกเสืิอ-เนตรนารีสามัญ และลู ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 24  
  โดย  : โรงเรียนบ้านโนนยาง  
   142**เรื่อง :  การแข่งขันกีฬา กลุ่มคูเมือง ๑
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 24  
  โดย  : โรงเรียนบ้านหนองนางดำ  
   143**เรื่อง :  อบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอล
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 21  
  โดย  : โรงเรียนบ้านหนองติ้ว  
   144**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านพงแขม
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 16  
  โดย  : โรงเรียนบ้านพงแขม  
   145**เรื่อง :  กิจกรรมวันไหว้ครู 2561
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : โรงเรียนบ้นโนนยางจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 เดือน มิถุนายน 2561 ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 19  
  โดย  : โรงเรียนบ้านโนนยาง  
   146**เรื่อง :  ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : เมื่อวันที่13 กรกฎาคม 2561 มีผู้ใหญ่ใจดีได้มอบไอศครีม และอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านสระบัว เด็กๆได้อ ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 16  
  โดย  : โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง)  
   147**เรื่อง :  ทดสอบ2
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 13  
  โดย  : โรงเรียนบ้านหนองติ้ว  
   148**เรื่อง :  ทดสอบ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 13  
  โดย  : โรงเรียนบ้านหนองติ้ว