ข่าวประชาสัมพันธ์
  
 ข่าว/ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง
 การอบรม Primary data ปี ๒๕๖๑ 
ข้อความข่าว/ประชาสัมพันธ์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ได้จัดอบรมระบบข้อมูลพื้นฐาน(primary data systems) วันที่ ๑๗ และ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยแบ่งการอบรมเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ อบรมในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ส่วนอำเภออื่นอบรมวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 
 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  
 
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงานการอบรม  
 
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ผู้เข้าประชุมคือ อำเภอคูเมืองและสตึก 
 
ผอ.กลุ่มนิเทศฯรับเป็นพิธีกร 
 
ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง