ข่าวประชาสัมพันธ์
  
 ข่าว/ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง
 ผู้ว่าราชการจังหวัดรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย 
ข้อความข่าว/ประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เดินทางมาเยี่ยม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เพื่อรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไหมไทยประจำท้องถิ่น โดยอำเภอพุทไธสงใช้ผ้าซิ่นตีนแดง และร่วมบันทึกภาพกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 
 
บันทึกภาพการแต่งกายผ้าไทยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
กลุ่มอำนวยการ  
 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา