ข่าวประชาสัมพันธ์
  
 ข่าว/ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง
 สำแดงสดที่ถนนคนเดินบุรีรัมย์ 
ข้อความข่าว/ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล)ได้รับเกียติให้ไปแสดงดนตรีที่ถนนคนเดินจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 - 21.00 บรรยากาศในงานมีแต่ความสนุกสนาน