ข่าวประชาสัมพันธ์
  
 ข่าว/ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง
 การจัดอบรมระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน(primarydata) 
ข้อความข่าว/ประชาสัมพันธ์

สพป.บร.4 ได้จัดอบรมครูทุกโรงเรียนโครงการข้อมูลพื้นฐานสารสนเทศ (primarydata) ณ ห้องประชุม สพป.บร.4 ระหว่างวันที่ 17 และ 19 สิงหาคม 2561

 
 
ผู้อำนวยการเป็นประธานการเปิดอบรมฯ 
 
สาวๆ ศึกษานิเทศก์รอรับรายงานตัว  
 
คุณครูเข้าร่วมอบรมทุกโรง 
 
บรรยากาศและการจัดที่นั่งอบรม 
 
ศน.สนิท เป็นวิทยากรเอง