ข่าวประชาสัมพันธ์
  
 ข่าว/ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง
 เตรียมงานมุติตาคารวะ กษิณานุสรณ์ ๖๑ 
ข้อความข่าว/ประชาสัมพันธ์

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสตึก เป็นสถานที่จัดงานมุธิตาจิตให้แก่คุณครูที่เกษียณอายุราชการทั้งหมดของอำเภอสตึก ในปี ๒๕๖๑ นี้ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑