ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  
 ข่าว/ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง
 นิเทศการเตรียมสอบโอเน็ต 
 
ข้อความข่าว/ประชาสัมพันธ์

ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวขัววันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อดูความพร้อมการเตรียมตัวสอบโอเน็ต