ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  
 ข่าว/ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง
 ทดสอบการขึ้นข่าวขอระบบครับครั้งที่๓ 
 
ข้อความข่าว/ประชาสัมพันธ์

ใช้ข้อมูลโรงเรียนขยะนะครับขออทดสอบระบบ๓

 
     
ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง ๓ โรงพร้อมศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเข้าประชุม 
 
ผลงานโรงเรียนบ้านหนองปลาแดก  
 
ผลงานโรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ 
 
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดกได้รับการคัดเลือกขึ้นpresent 
 
ผู้รับผิดชอบอภิปรายการดำเนินการ