ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  
 ข่าว/ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง
 การดำเนินการสอบโครงการเรียนรู้สู่สากลปี๖๑ 
 
ข้อความข่าว/ประชาสัมพันธ์

สพป.บร.๔ ได้ดำเนินการสอบโครงการเรียนรู้สู่สากลโดยใช้สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงและได้รับการต้อนรับและให้ความอนุเคราะจากผู้อำนวยการเป็นอย่างดี สพป.บร.๔ ขอขอบคุณคณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงเป็นอย่างสูง