ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  
 ข่าว/ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง
 การจัดนิทรรศการขยะที่ชุมแพ 
 
ข้อความข่าว/ประชาสัมพันธ์

สพฐ.ได้ให้สพป.ภาคอีสานตอนล่างทุกเขตคัดเลือกโรงเรียนที่บริหารจัดการขยะได้ดีเป็นตัวแทนไปจัดนิทัศการที่อ.ชุมแพจังหวัดขอนแก่น สพป.บร.๔ ได้แก่โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์และโรงเรียนบ้านหนองปลาแดก

 
     
ตัวแทนโรงเรียนที่ไปจัดป้ายนิเทศที่ชุมแพผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าประชุม 
 
นักเรียนบ้านหนองปลาแดกจัดนิทรรศการ  
 
บ้านกม.ศูนย์ก็ไม่น้อยหน้า 
 
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดกได้รับคัดเลือกให้พรีเซ้นต์ที่ประชุม 
 
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบอภิปรายครับ