ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  
 ข่าว/ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง
 การอบรมยกผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ 
 
ข้อความข่าว/ประชาสัมพันธ์

สพป.บร.๔ ได้ดำเนินการอบรมยกผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ที่ห้องประชุมศูนย์ร่มโพธ์แก้ว๗ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 
     
ผอ.เขต (นายศักดา จันทร์ฝอยเป็นประธานในพิธีเปิด 
 
ครูทุกโรงเรียนเข้ารับการอบรม  
 
ได้รับเกียรติจาก อ.โต้ง(ติวเตอร์ระดับประเทศ)เป็นวิทยากา 
 
มอบเกียรติบัตรให้ทุกคนที่เข้ารับการอบรม 
 
ครูคณิตตั้งใจฟังเพื่อคาดหวังจะยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์โรงเรียนตนเอง