ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  
 ข่าว/ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง
 การนิเทศโรงเรียนประชารัฐ 
 
ข้อความข่าว/ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการได้เข้ามานิเทศ ติดตามและขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ที่โรงเรียนวัดท่าเรียบ เพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้สื่อประชารัฐได้ให้มีประสิทธิภาพ ได้รับการต้อนรับจากครธครูและผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรียบเป็นอย่างดี

 
     
การนำเสนอออนแอร์โรงเรียนประชารัฐ(โรงเรียนวัดท่าเรียบ) 
 
ทีมงานขับเคลื่อนชี้แจงจุดประสงค์ของการนิเทศ ขับเคลื่อนฯ  
 
ทีมงานเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต 
 
ชี้แจงการใช้งานของสื่อและระบบของสื่อประชารัฐ 
 
แบ่งแยกงานให้กับคณะกรรมการ