ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  
 ข่าว/ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง
 อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในอำเภอนาโพธิ์ 
 
ข้อความข่าว/ประชาสัมพันธ์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

 
     
การติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน(โรงเรียนวัดท่าเรียบอำเภอนาโพธิ์) 
 
นักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน(โรงอาหารสิริมงคล)  
 
ผู้บริหารและครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง(โรงเรียนวัดบุปผาราม) 
 
สุภาพสตรล้วนๆ(โรงเรียนวัดชัยสมพร) 
 
ครูในโรงเรียนให้ความสำคัญผู้บริหารและครูเข้าประชุมและฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ