ข่าวประชาสัมพันธ์
  
 ข่าว/ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง
 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ มีศึกษานิเทศก์ใหม่เพิ่มอีก ๗ ท่าน 
ข้อความข่าว/ประชาสัมพันธ์

วันที่ ๔ กรกฏาคม สพป.บร.๔ ได้ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่เป็นทางการรวมทั้งหมด ๗ ท่าน ชาย ๒ หญิง ๕

 
 
ผู้อำนวยเขตพื้นที่การศึกษากล่าวต้อนรับและให้ปณิภาณในการทำงาน 
 
มีทั้งหมด ๗ ท่านสุภาพสตรี๕ท่านชาย ๒ ท่าน  
 
น้องบุญโรม ดอมไธสง 
 
เกษร สมาทอง 
 
ศิวานนท์ สวยสว่าง