สำหรับการทำเว็บไซต์นี้จะทำเป็น workshop จำนวน ๗ workshopไม่ยากครับแต่ละ workshopwไม่ยาาวมากประมาณ ๓-๕หน้า ผมเชื่อว่าทุกท่านที่ได้ศึกษา ทำได้แน่นอน ครับ  
       ๑.workshop1. การลง appserv    
       ๒.workshop2. การลงDreamweaver 2004    
      ๓ .workshop3. การตั้ง site    
       ๔ .workshop4.สร้างหน้าเว็บ    
      ๕ .workshop5 เชื่อมโยงไปหน้าอื่นหรือเว็บอื่น    
      ๖ .workshop6 อัพโหลด site หรือไฟล์ขึ้นเว็บไซต์    
     ๗ .workshop7 การใช้ Directadmin